Denne video viser hvordan du skifter gummilapper i luftslusen på en ældre Cell Mach 1500 fra Cool Machines.

Slidte gummilapper i luftslusen reducerer blæsekapaciteten betragteligt. Det viser sig ved, at der er mindre tryk i slangen, hvorfor det tager længere tid at få materialet frem og du kan muligvis ikke opnå den ønskede densitet i konstruktionen.

En utæt luftsluse afsløres også ved, at der vil komme falsk luft op gennem isoleringsmaterialet i materialekammeret.

Udskiftning af gummilapper er relativt simpelt. Du kan bestille nye gummilapper ved at ringe på telefon 5460 9006

OBS: Brug eventuelt talkum pulver i luftslusen ved monteringen af de nye gummilapper, så er det nemmere at dreje rotorakslen med gummilapperne rundt.

Udskiftning af gummilapper i luftslusen cell mach 1500
Montering af nye gummilapper i luftslusen cell mach 1500
Montering af materialekammer cell mach 1500 indblæsningsmaskine
Tjekker blæsekapacitet cell mach 1500 isoleringsmaskine

Tilbage