Minimerer risikoen for arbejdsskader

Der er skruet op for sikkerheden på vores isoleringssugere.

Alle vores isoleringssuger er monteret med en ekstra sikkerhedsanordning, som minimerer riskoen for arbejdsskader.

Både ved indsugningen og på afgangsrøret er der monteret en sikkerhedskontakt, som skal være trykket ind før maskinen kan starte. Når der er monteret slange på både indsugningen og afgangsrøret aktiveres sikkerhedskontakten og isoleringssugeren kan starte.

På den måde minimeres risikoen for at hænder eller uønskede genstande kommer ind i blæsehjulet.

Derudover er der et oplukkeligt metallåg på indsugningsrøret, som også er med til at afværge arbejdsskader.


Tilbage