Nye regler for nedrivning og fjernelse af mineraluldsprodukter skal optimere arbejdsmiljøet og minimere konsekvenserne ved håndtering af mineralulds produkter i byggeriet.

At fjerne mineraluld fra loft, tag eller andre bygningskonstruktioner er ofte forbundet med store gener for arbejdsmiljøet.

Med en Cool Machines isoleringssuger kan du kraftigt reducere støvgener og minimere berøringen med mineralulden.

Brug af en isoleringssuger gør det betydeligt nemmere at efterleve de nye regler for nedrivning af mineraluld.

Information og regler om håndtering af gammel mineraluld:

- regulering af arbejde med nedrivning og montering af mineraluld

- Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer

- Foranstaltninger mod kræftrisikable stoffer og materialer

Endvidere behandler netmediet Mestertidende.dk samme politiske forlig i artiklen: Nye regler for håndtering af mineraluld og Gult kort til Mineraluld

Byens Ejendom - Videnscenter for byudvikling beskriver forslaget til den nye bekendtgørelse for nedrivning og montering af mineraluld: ...tæt på niveau med asbest-håndtering

Se videoer og læs mere om Cool Machines serie af isoleringssuger.

isoleringssuger setup til fjernelse af mineraluld
premium vac 16 hk isoleringssuger
slangeopruller med slange hejses ned på byggeplads

Et sikkert arbejdsmiljø er til gavn for alle parter, og med en isoleringssuger er at den både fjerner mineralulden og suger det sundhedsskadelig støv væk.

Håndteringen af mineraluld er tit forbundet med sundhedsskadelige støvgener, men den ekstremt kraftige isoleringssuger reducerer kraftigt mængden af støv som hvirvles op, og gør det betydeligt rare at håndtere nedrivningsopgaver.

Ved mindre opgaver er det praktisk at suge mineralulden over i en mindre opsamlingssæk. Ved større opgaver anbefaler vi at bruge opsamlingssække som er tilpasset en container.

Opsamlingssække til montering i container fås både i en

  • 10 fods med plads til 11,3 m3
  • 20 fods med plads til 24,8 m3
slange hejses op til 4 sal
opsamlingspose til mineraluld

Tilbage