Ved du at fjernelse af mineraluld fra før 1997 kræver særlige forholdsregler

Læs om de nye regler for fjernelse af mineraluld?

Nye regler for nedrivning og fjernelse af mineraluldsprodukter skal optimere arbejdsmiljøet og minimere konsekvenserne ved håndtering af mineralulds produkter i byggeriet.

At fjerne mineraluld fra loft, tag eller andre bygningskonstruktioner er ofte forbundet med store gener for arbejdsmiljøet.

Med en Cool Machines isoleringssuger kan du kraftigt reducere støvgener og minimere berøringen med mineralulden.

Brug af en isoleringssuger gør det betydeligt nemmere at efterleve de nye regler for nedrivning af mineraluld. Det gælder mineraluld fra før 1997, hvilket ofte er det som også skal fjernes.

Klik her for at se tilbud på isoleringssuger.

Eller kontakt os på telefon 5460 9006 for pris på isoleringssuger

Vi har samlet information om håndtering af gammel mineraluld:

- Regulering af arbejde med nedrivning og montering af mineraluld

- Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer

- Foranstaltninger mod kræftrisikable stoffer og materialer

Endvidere behandler netmediet Mestertidende.dk samme politiske forlig i artiklen: Nye regler for håndtering af mineraluld og Gult kort til Mineraluld

Byens Ejendom - Videnscenter for byudvikling beskriver forslaget til den nye bekendtgørelse for nedrivning og montering af mineraluld: ...tæt på niveau med asbest-håndtering

Se videoer og læs mere om Cool Machines serie af isoleringssuger.
slangeopruller med slange hejses ned på byggeplads

Et sikkert arbejdsmiljø er til gavn for alle parter, og med en isoleringssuger er at den både fjerner mineralulden og suger det sundhedsskadelig støv væk.

Håndteringen af mineraluld er tit forbundet med sundhedsskadelige støvgener, men den ekstremt kraftige isoleringssuger reducerer kraftigt mængden af støv som hvirvles op, og gør det betydeligt rare at håndtere nedrivningsopgaver.

Ved mindre opgaver er det praktisk at suge mineralulden over i en mindre opsamlingssæk. Ved større opgaver anbefaler vi at blæse den ødelagte mineraluld ind i en container. Det skal være en lukket container med filter til afgangsluften.

Kontakt os for yderligere information om nedrivning og fjernelse isolering.

Det kan være i forbindelse med stormskader, vandskader, brandskader eller ved nedrivning af ejendomme. Og mange gange skal den gamle isolering fjernes fra et loft inden nyt blæses ud.

slange hejses op til 4 sal
opsamlingspose til mineraluld

Tilbage